اردوی سراسری جلسات 140گانه مکتب امام زمان (عج) در هفته ی پایانی شهریور به مدت پنج روز برگزار گردید.
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸


نظــر شما