کمیته شورای برنامه ریزی قران استان همدان در محل حسینیه مکتب امام زمان (عج)
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸

روز دوشنبه یکم مرداد 98 جلسه کمیته شورای برنامه ریزی قران استان همدان در محل حسینیه مکتب امام زمان (عج) برگزار گردید.
در این جلسه پیرامون امور قرانی موسسات و جلسات قرانی بحث و تبادل نظر به عمل امد و در جهت ترویج فرهنگ قرانی تصمیماتی گرفته شد.


نظــر شما