حجه الاسلام پناهیان 27 بهمن ماه سال جاری از حسینیه مکتب امام زمان (عج ) بازدید کردند
شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

حجه الاسلام پناهیان 27 بهمن ماه سال جاری از حسینیه مکتب امام زمان (عج ) بازدید کردند ایشان دقایقی برای فعالان و مسئولان مکتب سخنرانی و از نکات مثبت و کارهای انجام شده در مکتب تقدیر کردند:

ایشان عنوان کرد ویژگی مکتب امام زمان عج آن است که به سبب ویژه گیهای موسسش (استاد مسکین ره) همزمان به دو مقوله مهم قرآن وعترت میپردازد  واز طرفی دیگر  یکصد وپنجاه شهید   مکتب  خبر از درستی راه وروش کاری میدهد ؛ امیدوارم تجربیات خود را  به شهر ها و استانهای دیگر منتقل کنید  وسپس پیشنهاد کردند قصه های قرانی را از بچه گی برای بچه ها توضیح دهید مخصوصا جنبه های سیاسی قصه های قرانی را با همان ماهیت سیاسی برای بچه ها بازگو کنید


نظــر شما