مسابقه حفظ جز 30 قرآن کریم
سه شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۴

بنام خدا

مسابقه حفظ جزء30 مرحله مقدماتی در حسینیه مکتب امام زمان برگزار شد صبح پویندگان پسر و بعداز ظهر پویندگان دختر
در مجموع صبح و بعدازظهر نزدیک به 70 پوینده که جزء 30 را حفظ کرده بودند در مسابقه شرکت کردند که 5 نفر از پسران و 12 نفر از دختران به مرحله فینال که در اردوی پیش رو برگزار خواهد شد راه پیدا کردند
اردوی پسران شنبه 21شهریور و اردوی دختران یکشنبه 22شهریور در پایان از داوران تقدیر شد ، به منظور ایجاد عدالت و شرایط برابر برای پویندگان همه جلسات از مربیان مکتب بعنوان داور استفاده نشد و از 2نفر از حافظان کل قرآن کریم برای داوری دعوت شد در بخش خواهران نیز همینطور از همه پویندگان شرکت کننده با اهدا یک لوح و گواهی شرکت در مسابقه و یک هدیه تقدیر شد و افراد حائز حدنصاب نیز جایزه مخصوص به خود را دریافت کردند اما راه یافتگان به فینال در اردو و پس از مسابقه و مشخص شدن نفرات برتر هدیه خود را دریافت خواهند کرد . مسئولیت و مدیریت برگزاری مسابقه به عهده آقای سجاد قره باغی از مربیان خوب مکتب و حافظ 24 جزء قرآن کریم بود که از ایشان و همه دست اندرکاران برگزاری تشکر و قدردانی می کنیم.


نظــر شما