شعر مُوَشَّح استاد محمد رحیم مسکین
سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳

شعر مُوَشَّح استاد محمد رحیم مسکین

م-منم که در دل من نیست جز ولای حسین                  که بوده ام ز طفولیت آشنای حسین(ع)

ح-حدیث خواجگی و نوکری است شیوه من               که عاشقم من و مشتاق بر لقای حسین(ع)

م-مقام و منزلتی نیست، کمتر از آنم                       که سر نهم ز ارادت به خاک پای حسین(ع)

د-دوام دولت عشاق بستگی دارد                            به یک نگاه ز چشمان دلربای حسین(ع)

م-مرا بس است همین افتخار مداحی                        به وقت شادی و در موسم عزای حسین(ع)

س-سرم به رفعت افلاک هم نگردد خم                     که هست در سر شوریده ام هوای حسین(ع)

ک-کجا روم به که گویم که طاقتم طاق است              برای تربت و دیدار کربلای حسین(ع)

ی-یقین به پاس ارادت به زینبم بخشد                       به صبر و طاقت زینب(س) مرا خدای حسین(ع)

ن-نوایی از دم مهدی(عج) به گوش جان آمد                    که خوش به حال مریدان با وفای حسین(ع)


نظــر شما