آموزش گام به گام و آسان قرآن کريم(گام سوم)
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳

 ۞ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۞
آيه 30: الفرقان
آموزش گام به گام و آسان قرآن کريم(گام سوم)
(با محوريت سوره ي حمد و توحيد)




اگر دو گام گذشته را با ما دنبال کرده باشيد مطمئناً به سادگي يادگيري تلفظ حروف عربي پي برده ايد. (فقط کافيست کمي دقت کنيد و قسمت عملي تلفظ هر حرف را خوب ياد بگيريد)

قسمت آخر مخارج حروف:


1-    واو: کافيست هنگام گفتن واو لب هاي خود را غنچه کنيد دقت کنيد که  لبها به هم نچسبند بلکه به هم نزديک شوند.

2-    خاء: خنده دار است! همه ي ما طرز صحيح تلفظ اين حرف را در فارسي آموخته ايم.

3-    غين: همان صداييست که از غرغره کردن آب نمک در دهان به وجود مي آيد  به بيان ديگر اگر شما به حرف خاء صفت جهر را اضافه کنيد، صداي غين را خواهيد شنيد. همين الان امتحان کنيد. در ضمن غين داراي صفتهاي جهر و استعلاء است.

4-    تاء: دوباره بخنديد! اين حرف را نيز در فارسي ياد گرفته ايم.

5-    طاء: اگر شما حرف تاء را درشت و پرحجم تلفظ کنيد حرف طاء ادا خواهد شد. حرف طاء داراي صفت استعلاء است.

6-    قاف: اگر به اين نکته که تلفظ قاف با غين فرق دارد و قاف هماني است که در فارسي تلفظ مي کنيم، دقت کنيد باز هم مي گويم که يک بار ديگر بخنديد!

7-    ضاد: همه مي گويند تلفظ حرف ضاد سخت است، حتي در اين باره حديث هايي هم داريم، اما خودتان را ناراحت نکنيد! کافيست براي تلفظ ضاد حرف دال را درشت و پر حجم کنيد و به نرمي اداء کنيد به طوري که کمي هم صداي ظا را بدهد.

بقيه ي حروف دقيقا مانند معادل آنها در فارسي است.(باز هم مي توانيد به ساده گي آنها بخنديد!)

سه قاعده ي مهم (و راحت الحلقوم!):


ادغام: فقط کافيست مراحل زير را دنبال کنيد: 1- در کلمات قرآن به دنبال نون ساکنه (يا تنوين) بگرديد 2- به حرف بعد از آن نگاه کنيد، اگر يکي از حروف يرملون (ي،ر،م،ل،و،ن) بود آنگاه حرف نون ساکنه را حذف کنيد و حرف بعد از آن را مشدّد کنيد.

مثال:                                          يَکُن لَهُ           تبديل مي شود به         يَکُلَّهُ

اظهار: فقط کافيست مراحل زير را دنبال کنيد: 1- در کلمات قرآن به دنبال نون ساکنه (يا تنوين) بگرديد 2- به حرف بعد از آن نگاه کنيد اگر يکي از حروف حلقي (همزه،ها،حاء،خاء،عين،غين،) بود، نون ساکنه را بايد به صراحت و وضوح تلفظ کرد.

مثال:                                          اَنعَمتَ  ،  کُفُوَاً اَحَد

قلقله: هر جا حروف قطب جد (ق،ط،ب،ج،د)را ساکن ديديد، براي تلفظ صحيح تر آنها يک سوم حرکت کسره را به آنها بدهيم.

مثال:                            نَعبُد    ،    اَحَد    ،   صَمَد    ،   يُولَد

همّت شما ستودني است به جهت اينکه خواهان تصحيح قرائت نماز خود شده ايد. اما حداقلِ هدف ما از اين چند گام آموزش، تصحيح قرائت نماز بود ان شاءالله با تلاش خود بتوانيد تمام قرآن کريم را (که به نحوي براي ما واجب هم هست) به طرز صحيح قرائت کنيد.


نظــر شما