آموزش گام به گام و آسان قرآن کریم (گام دوم)
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳

 به نام خدا

اللهمَّ تَقَبَّلْ مِنّا اِنَّكَ انتَ السَّميعُ الْعَليم

آموزش گام به گام و آسان قرآن کریم (گام دوم)

(با محوریت سوره ی حمد و توحید)انواع صداها:

قبل از ورود به ادامه مبحث مخارج حروف لازم به ذكر است كه بدانيم ما همواره داراي دو نوع صدا هستيم: 1- صداي كوتاه (فتحه، ضمه، كسره) 2- صداي كشيده] الف مدي(–َ ا)، واو مدي(-ُ و)، ياء مدي(-ِ ي)[.

چه باور كنيد و چه باور نكنيد بايد بگويم كه يادگيري اين نكته كه در ذيل خواهد آمد اولين كليد لهجه ي عربي است يعني با رعايت و تمرين اين نكته خواندن شما به لهجه عربي خواهد شد. (به همين سادگي).

در لهجه عربي همواره:


مانند فتحه‌ي فارسي خوانده مي-شود.    فتحه

مانند ياء مدي كوتاهِ فارسي خوانده مي شود.    كسره

مانند واو مدي كوتاهِ فارسي خوانده مي شود.    ضمه

و صداهاي كشيده ي –َ ا ، -ِ ي ، -ُ و  را، به همان صورت كه در فارسي ادا مي كنيم بايد بخوانيم. (اندازه كشش صداهاي كشيده هميشه دو برابر صداهاي كوتاه است)

ادامه مخارج حروف:

به لطف خدا كه هم اكنون حروف ساده ي « ها، حاء، همزه، عين، كاف و سين» را فرا گرفته ايد، آماده ي يادگيري چند حرف ديگر باشيد.

1.    صاد: همان سين است با اين تفاوت كه صاد درشت و پر حجم است و داراي صفات همس و استعلاء مي‌باشد.

2.    ثاء: نوك زبان به دندان‌هاي ثناياي بالا رسيده و مقداري از زبان از ميان دندان‌هاي ثنايايي دو فك خارج مي‌شود و همچنين داراي صفت همس است.

3.    ذال: كافي است كه ثاء را ياد گرفته باشيد. ذال مانند ثاء تلفظ مي‌شود با اين تفاوت كه تلفظ ذال همراه با ارتعاش صداست يعني داراي صفت جهر است.

4.    ظاء: جالب است، اگر ذال را ياد بگيريد ديگر براي يادگيري ظاء فقط يك پله باقي است آن هم اين است: بايد بدانيد كه ظاء همان ذال است با اين تفاوت كه ظاء درشت و پر حجم است و داراي صفات جهر و استعلاء است.
يك تمرين جالب براي يادگيري دو صفت مهم و پركاربرد در حروف و نمازهاي يوميه:

لطفاً يك دست خود را بر روي گلويتان بگذاريد. حالا براي مدت 5 ثانيه براي مثال ، مثلاً اول حرف «آ» و سپس حرف «حاء»ي عربي را بگوييد.  آيا تغييري در گلوي خود احساس مي كنيد؟

آفرين، هنگام گفتن «آ» لرزشي در گلو ايجاد مي شود كه به آن ارتعاش صدا مي گوييم و اين همان صفت جهر است ولي در هنگام گفتن حرف «حاء»ي عربي از لرزش خبري نيست! و اين هم همان صفت همس است.

**حتما متوجه شديد كه ما بايد حمد و سوره‌ي نمازهاي صبح و مغرب و عشاء را به صورت جهر بخوانيم. و حمد و سوره‌ي نمازهاي ظهر و عصر را به صورت همس. و همچنين تسبيحات اربعه در تمام نمازها بايد به صورت همس خوانده شود.


نظــر شما