مسابقه بزرگ قرآنی صداوسیمای همدان با مشارکت جلسات قرانی مکتب امام زمان (عج )
پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

همراهان قرآنی شما می توانید سوالات قرآنی را روزانه از طریق شبکه استانی صدا و سیمای مرکز همدان و همچنین آدرس اینترنتی hamedan.irib.ir و یا جراید استانی مشاهده نموده و شماره آیه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۸۱۲ به صورت (م شماره آیه) ارسال نمایند . به تعدادی از شرکت کنندگان که بیش از بیست پاسخ صحیح داده باشند طی مراسم باشکوهی در روز جمعه اول تیر ماه ۹۷ جوایز نفیسی به قید قرعه اهدا خواهد شد.

                                        صدا و سیمای مرکز همدان با مشارکت جلسات قرانی مکتب امام زمان (عج )

سوال جزء اول

در کدام آیه از سوره مبارکه بقره تصریح شده است مشرق و مغرب از آن خداست پس به هر کجا رو کنید آنجا به سوی خداست؟

سوال جزء دوم

حکم واجب بودن روزه در اسلام و سایر ادیان در کدام آیه از سوره مبارکه بقره بیان شده است ؟

سوال جزء سوم

در کدام آیه از سوره مبارکه آل عمران خداوند تصریح  فرموده است مومنان نباید کافران را به جای اهل ایمان سرپرست و دوست خود بگیرند ؟

سوال جزء چهارم

خداوند در کدام آیه از سوره مبارکه آل عمران فرموده است اگر از کافران پیروی کنید شما را به عقب باز می گردانم ؟

سوال جزء پنجم

در کدام آیه از سوره مبارکه نساء گروه "نعمت یافتگان" معرفی شده اند ؟

سوال جزء ششم

در کدام آیه از سوره مبارکه نساء پیامبران" بشارت دهنده و هشدار دهنده "معرفی شده اند  ؟

سوال جزء هفتم

در کدام آیه از سوره انعام دروغ بستن به خدا و تکذیب آیات الهی به عنوان دو صفت ستمکارترین افراد ذکر شده است ؟

سوال جزء هشتم

بر اساس کدام آیه از سوره مبارکه اعراف خداوند رحمت خود را به نیکوکاران نزدیک می داند؟

سوال جزء نهم

در کدام آیه از سوره مبارکه اعراف شرط نزول برکات زمینی و آسمانی "آوردن ایمان و پیشه کردن تقوا "شناخته شده است؟

سوال جزء دهم

موارد مصرف صدقات - به عنوان فریضه الهی- در کدام آیه از سوره توبه ذکر شده است؟

سوال جزء یازدهم

در کدام آیه از سوره مبارکه یونس تاکید شده است که خداوند ستمی نمی کند و این مردم هستند که برخود ستم می کنند؟

سوال جزء دوازدهم

در کدام آیه از سوره مبارکه هود به زمان برپایی نمازهای یومیه اشاره شده است؟

سوال جزء سیزدهم

در کدام آیه از سوره مبارکه رعد، خداوند متعال حق را به آب و باطل را به کف روی آب تشبیه نموده است؟

سوال جزء چهاردهم

در کدام آیه از سوره مبارکه نحل، بر پناه بردن به خدا از شیطان در هنگام تلاوت قرآن تاکید شده است؟

سوال جزء پانزدهم

در کدام آیه از سوره مبارکه اسراء، خداوند پس از توصیه به احسان و نیکی به پدر و مادر، دستور داده است که با آنان کریمانه سخن گفته شود؟

 

سوال جزء شانزدهم :

در کدام آیه از سوره مبارکه طه، شرط شفاعت، اذن و رضایت خداوند بیان شده است؟

 

سوال جزء هفدهم:
این مثل در کدام آیه از سوره مبارکه حج آمده است: "کسانی را که جز خدا می خوانند حتی اگر گرد هم آیند نمی توانند مگسی را خلق کنند "؟

 

سوال جزء هجدهم:
در کدام آیه از سوره مبارکه نور خداوند کریم بر فراهم کردن موقعیت ازدواج افراد مجرد، با وعده بی نیاز کردن آنان تاکید نموده است؟


سوال جزء نوزدهم:
از کدام آیه سوره مبارکه فرقان بر می آید که در روز قیامت انتخاب دوست بد موجب افسوس است؟

سوال جزء بیستم:
در کدام آیه از سوره مبارکه نمل آمده است چنانچه درمانده ای خداوند را بخواند وی را اجابت و گرفتاریش را برطرف می کند؟

 سوال جزء بیست و یکم:
در کدام آیه از سوره مبارکه لقمان خداوند دوران شیر خواری را دو سال توصیه و شکر گزاری از والدین را بعد از شکر گزاری از خود مقرر فرموده است؟

سوال جزء بیست و دوم:
در کدام آیه از سوره مبارکه احزاب با این مقدمه که خداوند و ملائکه بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درود می فرستند، تاکید شده است که اهل ایمان باید تسلیم فرمان وی نیز باشند؟

سوال جزء بیست و سوم:
در کدام آیه از سوره مبارکه "ص" فراموشی روز حساب، به عنوان دلیلی برای عذاب گمراهان از راه خدا مطرح شده است؟

سوال جزء بیست و چهارم:
در کدام آیه از سوره مبارکه غافر به موضوع مجازات برابر در قبال کار ناشایست و پاداش بی حساب به کار شایسته در روز قیامت اشاره شده است؟

سوال جزء بیست و پنجم:
در کدام آیه از سوره مبارکه شوری، مزد و اجر رسالت پیامبر دوستی مردم با اهل بیت ذکر شده است؟

سوال جزء بیست و ششم:
در کدام آیه از سوره مبارکه حجرات غیبت کردن به منزله خوردن گوشت مرده برادر بیان شده است؟
سوال جزء بیست و هفتم:
از کدام آیه از سوره مبارکه نجم بر می آید که هیچ کس بار گناه دیگری را بر نمی دارد؟

نظــر شما