مراسم چهلمین روز درگذشت استاد مسکین

این مراسم در حسینه زینبیه همدان توسط شاگردان مکتب امام زمان برگزار گردید