اردوی سراسری جلسات 140گانه مکتب 1398

اردوی سراسری جلسات 140گانه مکتب امام زمان (عج) در هفته ی پایانی شهریور به مدت پنج روز برگزار گردید.