جشن عید سعید غدیر خم

تصاویر جشن بزرگ عید سعید غید خم برگزار شده توسط جلسه آموزش مداحی سید رضا حسینی