مراسم تقدیریه‌ی روز معلم در حسینیه مکتب امام زمان(عج)